Andre aktiviteter barn og unge

I tillegg til "Etter skoletid" har vi andre tiltak med fokus på barn og unges levekår. Det kan være å skape møteplasser, ha markedsdager, hoppemoro for barn, turer og ferieaktiviteter.

Et av prosjektene er å skaffe sesongkort til Bø Sommarland. Dette har vært et spleiselag mellom private aktører, næringsliv og tilskuddsordninger. I 2019 delte vi ut 70 sesongkort. Vi skal jobbe for å få dette til i 2020 også. 


Neste Andre aktiviteter barn og unge

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 22.10 14:00 Etter skoletid 5. og 6. klasse BøF
Ons 23.10 14:00 "Etter skoletid" 7. klasse BøF
Tir 29.10 14:00 Etter skoletid 5. og 6. klasse BøF
Ons 30.10 14:00 "Etter skoletid" 7. klasse BøF
Tir 05.11 14:00 Etter skoletid 5. og 6. klasse BøF
2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)