Besøkstjeneste for eldre

Bø Røde Kors organiserer denne aktiviteten. Det er et viktig bidrag for å skape trivsel blant de eldre, og det er flott å få med mange frivillige på dette.

Aldersgruppe: For alle

Bø Røde Kors organiserer besøksvenner på Bø Sjukeheim hver tirsdag. Her møter de tre elever fra 5. klasse på Folkestad Skule. Elevene er med på Sangstund på Sjukeheimen annenhver tirsdag, sammen med to voksne besøksvenner.

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)