TelefonVenn/Korona-krisen

TelefonVenn - motvirker ensomhet og skaper trygghet Mange ønsker at noen ringer, spesielt i en tid med isolasjon. Bli TelefonVenn nå, eller be om å få en telefonvenn.

I denne Koronakrisen, har vi fått etablert et nytt tilbud, TelefonVenn, som er et samarbeid mellom;

Vi samarbeider om å rekruttere frivillige og koble folk sammen. Vi har dialog med kommunen, slik at vi jobber i tråd med deres retningslinjer.  

Kontakt oss om du vil bidra eller har lyst å få en som ringer deg


Informasjonskriv om TelefonVenn


Hvordan møte mennesker som har det vanskelig? Utarbeidet av Norges Røde Kors

Tips til deg som er frivillig TelefonVenn - hentet fra www.fuelbox.no  

Samtale eldre 1
Samtale eldre 2
Samtale eldre 3


Les mer om TelefonVenn - Der du bor Telemark. 2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)