Inspirasjonshefte for foresatte på Bø ungdomsskule

Foreldrearbeidsutvalget for Bø ungdomsskule (FAU Busk) har utarbeidet et lite inspirasjonshefte som har som mål å bidra til å skape et godt miljø både for elever og foreldre på Bø Ungdomsskole

Inspirasjonshefte 

Denne er på ingen måte utfyllende, og er kun ment som en start. 

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2022 © Bø Frivilligsentral (Telemark)