Målsetting og visjon

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000 og eies av Bø Røde Kors. BøF har en daglig leder som er tilsatt i 100% stilling. BøF disponerer et kommunalt hus, Skoghaugen, som ligger helt sentralt i Bø. BøF skal tilrettelegge for at huset blir brukt som møteplass, ved å tilrettelegge for møtevirksomhet, internettkafè, arrangementer og annet.

Vedtekter

I vedtektene for Bø Frivilligsentral som ble godkjent i Kommunestyremøte 11.12.14, er følgende formål definert:

  • Initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i Bø Kommune.
  • Legge opp til aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger og behov, og bidra til utvikling av frivillig arbeid.
  • Være en lokalt forankret møteplass og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/grupper og det offentlige. Åpen for alle som har lyst å delta innen frivillig virksomhet.
  • Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Målsetting

Målet er å styrke det frivillige engasjementet i kommunen og ivareta udekkede behov i kommunen. BøF skal være et supplement til det offentlige og kommersielle tilbudet.  En viktig del av BøF sin virksomhet er å fremme tverrsektorelle samarbeidsformer og engasjere enkeltindivider med interessante oppgaver. Mottoet til BøF er;”Hvis du gir din hånd, skal BøF knytte bånd.”  

Visjon 

Vi skal være raus og inkluderende i samarbeid og koordinering av frivillig innsats i Bø.

Verdier

Hovedmål

Å bli en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst å delta innen frivillig arbeid og et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, lag/forening og det offentlige.
At sentralens vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet.

2018 © Bø Frivilligsentral (Telemark)