Målsetting og visjon

Bø Frivilligsentral (BøF) har som visjon å være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet. BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet.

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Bø Røde Kors er formell eier. BøF har en daglig leder som er tilsatt i 100% stilling og en frivillighetskoordinator i 50% stilling. Begge stillingene er tilknyttet Norges Røde Kors. 

BøF disponerer et kommunalt hus, Skoghaugen, som ligger helt sentralt i Bø. Huset fylles med ulike aktiviteter hver dag og vi jobber for at det er en god møteplass for enkeltpersoner og organisasjoner. 

Styrende dokumenter

Handlingsplan 2019

Årsmøteprotokoll 2019

Budsjett BøF 2019 resultat 2018

Årsmelding 2018 Bø Frivilligsentral

Vedtekter for Bø Frivilligsentral 

Hovedmål

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

I følge strategi- og handlingsplan, som skal utarbeides hvert år, er hovedmålsettingen å;

  • Stimulere, styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet.
  •  BøF skal være et trivelig, fleksibelt og brukervennlig møtested for alle.
  • Bidra til å koordinere og organisere denne innsatsen
  • Formidle innsats til uløste sosiale oppgaver i Bø kommune. Samarbeide med kommunen, og være et supplement til offentlig virksomhet

Verdier

Vi jobber under de 7 Røde Kors prinsippene  

Humanitet - Upartiskhet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Se nærmere https://www.rodekors.no/om/bevegelsen/prinsippene/ 


2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)