Onsdag 26 Juni
kl. 12:00 - 13:00 Sykkelturer for eldre Bø Sjukeheim
2 og 2 sykler sammen. De frivillige melder ifra til sjukeheimen hvis de ikke kan

Vi har turer hver tirsdag fra Bø Sjukeheim kl 11.00-13.00. Da møter frivillige sykkelpiloter opp og tar med de eldre som bor på sjukeheimen. Turen går rundt i sentrum, via Evjudalen, og tilbake. Det tar cirka 45 minutter. Dette er en veldig koselig aktivitet!

2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)