Lørdag 7 Mai 2022
Kl. 10:00 - 17:00, Bø Torg Vårfest på torget
Vi ønsker å markere Frivillighetens år 2022 med en vårfest på Bø Torg, Dette er sammen med arrangementet "Vårmarknad på Bø Torg". Midt-Telemark kommune har satt ned en arrangementkomitè for Frivillighetens år 2022. Vårmarknaden på Bø Torg er en gylden mulighet for å gjøre dette arrangementet enda mer festlig for alle!

Vi vil kombinere markeringen av Frivillighetens år 2022 sammen med arrangementer som allerede er planlagt blant frivillige lag og foreninger. Denne dagen på torget, er et av flere markeringer i løpet av året. Vi ønsker å belyse all flott frivillig aktivitet som vi har i vår kommune. 

Vi er foreløpig i planleggingsfasen. 

Her er noen idèer som vi vil drøfte videre:

  • Samarbeide med leder for sentrumsringen i Bø ved Josè Bakker og få arrangementet synliggjort og attraktivt for mange
  • Planlegge arrangementet i arrangementkomtièen for Frivillighetens år 2022. 
  • Leie inn en arrangementleder 
  • Organisere morsomme aktiviteter for barn, unge og andre
  • Ha bevertning som frister alle og som gjør at deltakerne får litt fokus - et lunchbord 
  • Invitere lag og foreninger til å være med. 
  • Ha noen attraktive premier som det kan bli trekning av blant alle som melder seg som frivillige denne dagen. Det kan jo være folk som allerede er frivillige eller andre som har lyst å bli med
  • Synliggjøring av frivillige 
  • Spre glede og skape folkefest!

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)