Visjonen med "Aktive eldre i Bø" er å etablere en ny kultur for inkludering, der flere eldre skal få mer å glede seg til. Hovedmålet er å skape mer aktivitet, deltagelse, møteplasser og sosialt felleskap for frivillige engasjerte eldre, samt brukere av tilbudet.
Samarbeidspartnere
Frisklivssentralen Midt-Telemark
Bø Røde Kors
Bø Frivilligsentral
Bø Eldreråd

Andre lag og foreninger som har fokus på eldre
Brosjyre 2016
Brosjyre 2017
aktiveeldre.no - hjemmesiden for Aktive Eldre med relevant informasjon til eldre
Aktive Eldre på facebook
Bø Røde Kors er eier av Bø Frivilligsentral og daglig leder ansatt i Norges Røde Kors


Grasrotandelen!
Velg Bø Røde Kors når du tipper. 50% går til BøF.
Org.nr. 993 624 128