Aktiviteter og arrangement

Hver uke
Hva Tid Målgruppe
Tirsdag
Småbarnstreff
10.30-13.00
Familier med små barn
Tirsdag
"Etter skoletid"
13.15-15.30 Barn i 5.-7. klasse
Tirsdag
Leksehjelp 18.00-20.00 Fremmedspråklige
Onsdag
Anonyme Narkomane
18.00-20.00 Selvhjelp
Onsdag
Trim for eldre
11.00-12.00
Eldre
2. hver ukeOnsdag
Seniornett
12.00-15.00 Datainteressert seniorer
Onsdag (partallsuker)
Kafè Anno
12.00-13.00 Eldre
Aktiviteter som du kan være med på
Aktivitetene endrer seg etter behov og interesser. De frivillige er en viktig forutsetning!

Administrasjon
Vi har et stort hus, og det er mange daglige oppgaver innen for drift og administrasjon som vi gjerne kan få hjelp til.

Praktisk hjelp
For å kunne hjelpe, er vi avhengig av frivillige som har lyst å stille opp. Det er derfor aldri en garanti for at vi kan hjelpe. Der vi ikke har frivillige til å gjøre jobben, kan vi videreformidle til folk som vi kjenner.

Det kan være snømåking, hagearbeid eller andre praktiske hverdagsutfordringer.
Se plakat her
Etter skoletid
Tirsdager Kl 13.15-15.30
Et treffsted for barn i 5.-7. klasse med aktiviteter og mulighet for å gjøre lekser. Voksne er tilstede og passer på. Jobben som frivillig er å være miljøarbeider.

Utstyrsbank
Åpent hverdager kl 10.00-15.00.
Vår visjon; "Utstyr for alle".
Vi tar gjerne imot brukbart utstyr. Vi trenger frivillige til å ordne utstyr - reparere ski, skøyter og sykler.


Leksehjelp for fremmedspråklige
Hver tirsdag kl 18.00-20.00. Frivillige hjelper fremmedspråklige elever. Det er alt fra grunnskole til videregående pensum. Viktig tiltak som vi alltid trenger frivillige til.
Matutkjøring
Hver tirsdag kl 11:30-14:30 henter frivillige sjåfører mat på Bø Sjukeheim og kjører det ut til eldre og uføre. Vi trenger alltid nye sjåfører. Du kan kjøre 1 til 2 ganger i måneden, eller bare stå som reserve. Det gis opplæring og du får kjøregodtgjørelse etter statens satser. Fra høsten vil det bli kjøring fredager også igjen


Fredagsdisco
Siste fredag i måneden har vi arrangement for psykisk utviklingshemmede fra hele Midt-Telemark. Her der det frivillige som står i kiosken og styrer musikken. Dette er et populært arrangement med mange gjester og god stemning. Flotte festlokaler.
Datooversikt 2017
Barnas Dag
Bø Røde Kors og Bø Frivilligsentral arrangerer Barnas Dag første lørdag i september hvert år. Her kan barna kle seg ut, og det blir premie for beste kostyme. Medlemmene i Bø Røde Kors baker kaker, og næringslivet sponser premier. Dette er et flott arrangement utenfor Frivilligsentralen.
Eplefesten
Vi stiller opp med barneaktiviteter.

Det er sosialt og moro!
Bø Røde Kors er eier av Bø Frivilligsentral og daglig leder ansatt i Norges Røde Kors


Grasrotandelen!
Velg Bø Røde Kors når du tipper. 50% går til BøF.
Org.nr. 993 624 128