Etter skoletid

"Etter skoletid" er en møteplass for barn i 5.-7.klasse. Her kan barna komme etter skolen og gjøre lekser, spise mat og være aktive sammen med venner.

Bø Frivilligsentral (BøF) har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å tilrettelegge for en møteplass for barn og unge. Vi tilbyr gratis lunch og har en rekke aktiviteter. Vi arrangerer utfordrende konkurranser hver gang, som gir alle en mulighet til å bli en vinner. Vi er helt avhengig av frivillig engasjement for å skape en god møteplass for barna. 

Neste Etter skoletid

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 18.06 13:15 Etter skoletid Bø Frivilligsentral - Kinosalen, Kafé Anno
2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)