Velkommen til Bø Frivilligsentral

Trenger du et møtelokale? Har du lyst å engasjere deg i noe nytt eller trenger hjelp til noe? Kanskje du vil låne utstyr. Uansett er du velkommen innom oss. Vårt mål er få et godt og aktivt miljø, der alle som har lyst kan delta. Vi disponerer et stort kommunalt hus i sentrum av Bø. Her tilrettelegger vi for store og små møter og aktivitet for ulike målgrupper. Vi har åpent tirsdag-fredag kl 10-15.30.

 
Utleie av lokaler og utstyr til arrangement Lån av personlig aktivitetsutstyr fra BUA i Bø

Bli frivillig

Alle kan bidra med noe! Det viktigste er at du trives med oss og de utfordringene som vi står overfor. Du kan stille opp alt fra en gang i året eller hver dag. Dette finner du ut av når du blir kjent med oss. Ta kontakt. Vi gleder oss til å treffe deg!

Litt om våre aktiviteter

Bø Frivilligsentral har et hus som rommer mange ulike aktiviteter. Vi leier ut lokaler og tilrettelegger lokalene for dette. Vi kan tilby enkel bevertning og kan ordne med kaffe og frukt.

Les mer

Vi har utstyr til utlån. Mest vinterutstyr. Tiltaket er støttet av Sparebankstiftelsen DnB og andre tilskuddsordninger. Den viktigste ressursen er frivillige, som har lyst å bemanne BUA i åpningstiden. Åpningstidene nå er torsdager kl 14.00-18.00. Som frivillig kan du selv velge hvor mye tid du kan bruke.

Les mer

"Etter skoletid" er en møteplass for barn i 5.-7.klasse. Her kan barna komme etter skolen og gjøre lekser, spise mat og være aktive sammen med venner.

Les mer

I tillegg til "Etter skoletid" har vi andre tiltak med fokus på barn og unges levekår. Det kan være å skape møteplasser, ha markedsdager, hoppemoro for barn, turer og ferieaktiviteter.

Les mer

Bø Frivilligsentral er nærmest en bedrift og det er mange administrative oppgaver. Vi har kontortid mellom kl 09.00-15.00 tirsdag-fredag. Det er flott å ha frivillige som liker å passe på kontoret og gjerne jobbe med noe administrativt.

Les mer

Vi disponerer et stort hus som er eid av Bø kommune. Vi har mye inventar og utstyr til ulike formål. Vi leier ut lokalene og tilrettelegger disse for ulike arrangement. Samtidig har vi utstyr som hoppeslott, bord og telt som kan brukes på arrangement ute, som for eksempel markedsdager.

Les mer

Bø Røde Kors organiserer denne aktiviteten. Det er et viktig bidrag for å skape trivsel blant de eldre, og det er flott å få med mange frivillige på dette.

Les mer

Har du lyst til å lære bridge? Midt-Telemark Bridgeklubb spiller i Storsalen på Frivilligsentralen, hver mandag kl 18:00 fra september og ut april.

Les mer

Dansegalla er spesielt rettet mot utviklingshemmede i midt-Telemark. Vi inviterer til middag og ekstra god dansemusikk. Det er et stemningsfullt arrangement som krever mange frivillige.

Les mer

Fredagsdisco er et populært arrangement for utviklingshemmede i midt-Telemark. Vi har musikk, dans, kiosk og loddsalg.

Les mer

Klimagruppa er organisert under Midt-Telemark Seniorlæring. De har faste møter her på Bø Frivilligsentral med temaer omkring klima. Kr 30,- pr gang. Se kalender for å se når neste møte er.

Les mer

Bø Røde Kors leder denne aktiviteten og vi tilrettelegger lokalene for dem. Leksehjelp for fremmedspråklige og er i samarbeid med Voksenopplæringen i Nome og flyktningetjenesten i Bø kommune.

Les mer

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 25.02 14:00 Etter skoletid 5. og 6. klasse BøF
Tir 25.02 18:00 Leksehjelp Storsalen, BøF
Ons 26.02 11:00 Trim for eldre Kinosalen Bø Frivilligsentral
Ons 26.02 14:00 "Etter skoletid" 7. klasse BøF
Tor 27.02 14:00 BUA - utstyrsbanken i Bø Kafè Anno, Bø Frivilligsentral

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)