Velkommen til Bø Frivilligsentral

Vi disponerer et stort hus i sentrum av Bø. Her tilrettelegger vi for store og små møter og aktivitet for ulike målgrupper. Alle er velkommen til å bli med å bidra, og bli en del av nettverket vårt. Vi jobber hver dag for å ha et godt og aktivt miljø og inkludere alle som har lyst å bli med. Vi har åpent tirsdag-fredag kl 10.00-15.30.

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si ifra her hvis du har lyst at vi tar kontakt med det. Sammen finner vi sikkert noe som du har lyst til å være med på.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Vi har supre lokaler til utleie for møter, kurs, arrangement og aktiviteter.

Les mer

Bø Frivilligsentral er nærmest en bedrift og det er mange administrative oppgaver. Vi har kontortid mellom kl 09.00-15.00 tirsdag-fredag. Det er flott å ha frivillige som liker å passe på kontoret og gjerne jobbe med noe administrativt.

Les mer

Vi disponerer et stort hus som er eid av Bø kommune. Vi har mye inventar og utstyr til ulike formål. Vi leier ut lokalene og tilrettelegger disse for ulike arrangement. Samtidig har vi utstyr som hoppeslott, bord og telt som kan brukes på arrangement ute, som for eksempel markedsdager.

Les mer

Vi har ulike tiltak som er til beste for barn og unges levekår. Det kan være å skape møteplasser, ha markedsdager, hoppemoro for barn og turer og ferieaktiviteter

Les mer

Bø Røde Kors organiserer denne aktiviteten. Det er et viktig bidrag for å skape trivsel blant de eldre, og det er flott å få med mange frivillige på dette.

Les mer

Bø Frivilligsentral leier ut lokaler til mange ulike organisasjoner. Hvis leietakeren ønsker det, kan vi tilby enkel bevertning og kan ordne med kaffe og frukt.

Les mer

Vi har en utstyrsbank BUA i Bø, der folk kan låne aktivitetsutstyr som ski, skøyter, sykler med mer. Alle som låner hos oss, må registrere seg i www.bua.io.

Les mer

Dansegalla er spesielt rettet mot utviklingshemmede i midt-Telemark. Vi inviterer til middag og ekstra god dansemusikk. Det er et stemningsfullt arrangement som krever mange frivillige.

Les mer

"Etter skoletid" er en møteplass for barn i 5.-7.klasse. Her kan barna komme etter skolen og gjøre lekser, spise mat og være aktive sammen med venner.

Les mer

Fredagsdisco er et populært arrangement for utviklingshemmede i midt-Telemark. Vi har musikk, kiosk og loddsalg.

Les mer

Bø Frivilligsentral drift er aktivitet som går på daglige oppgaver på huset. Det er tilrettelegging av lokaler og ordne med mange ulike ting. Dette blir planlagt via arbeidsmøter på morgenen.

Les mer

Klimagruppa er organisert under Midt-Telemark Seniorlæring. De har faste møter her på Bø Frivilligsentral med temaer omkring klima. Kr 30,- pr gang. Se kalender for å se når neste møte er.

Les mer

Nyheter og annen informasjon

Her kan vi legge ut informasjon om eksterne arrangement og aktiviteter

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 28.08 11:00 Sykkelturer for eldre Bø Sjukeheim
Ons 28.08 14:00 "Etter skoletid" BøF
Fre 30.08 17:00 Fredagsdisco Storsalen, Bø Frivilligsentral
Ons 04.09 11:00 Sykkelturer for eldre Bø Sjukeheim
Ons 04.09 14:00 "Etter skoletid" BøF

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)