Velkommen

Frivillige organisasjoner gir viktige tilbud og møteplasser til befolkningen, og disse er et viktig supplement til offentlige tjenester. Som frivillig gir du av din kompetanse og styrke inn i samfunnet. Mange som bidrar frivillig forteller at de får gode opplevelser, nye vennskap og lærer mye de har glede av senere. I samarbeid med Bø og Sauherad Røde Kors arrangere vi mange ulike aktiviteter for alle aldre, og vi ønsker deg velkommen til oss.


Ja, jeg er interessert i å bli frivillig!
Send


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2024 © Bø Frivilligsentral (Telemark)