Natteravn Midt-Telemark

Tanken bak Natteravnene er enkel. Det handler om å bry seg om det som skjer i nærmiljøet - skape trygghet, trivsel og tilhørighet for de unge ved å være til stede der de er. Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger.

Natteravnene Norge er en landsomfattende sammenslutning av natteravngrupper som driver sin virksomhet basert på frivillig innsats. Natteravnenes hovedmål er å bidra til trygge byer og lokalmiljøer, spesielt for barn og ungdom. 

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser. Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, i sin by. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av. Her kan du lese mer om Natteravner: Natteravn informasjon generelt

For å registrere deg som Natteravn, klikk på linken: Bø Frivilligsentral (Telemark) - Velkommen (bofrivillig.no). Fyll ut skjema og skriv Natteravn under "kommentarer", send inn og vi kontakter deg.

Natteravnene møtes fredager og lørdager og går ca 3 timer. Oppmøte ved kjøkkeninngangen på Bø Frivilligsentral kl 21. 


Samarbeidsavtale Nattravnene Norge 2022 og Nattravn Midt-Telemark

Etiske retningslinjer for Natteravnene pr. 2019 oppdatert gyldig 2025

Selvpålagt taushetsplikt 2021Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2024 © Bø Frivilligsentral (Telemark)