Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral er en frivillig organisasjon med eget årsmøte og vedtekter.

Årsmøte Bø Frivilligsentral 2022, avholdt 1. mars 2023


Forskrift for frivilligsentralene utgitt av Kulturdepartementet pr 1.8.2022

Statstilskudd for 2022 tilskuddsbrev - frivilligsentraler(2027256)(2153754)


Årsmøtepapirer for årsmøtet 2021

Vedtatt på årsmøtet 16. mars 2022;


Om oss

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Vi har en daglig leder i 100 % stilling, som er ansatt i  Vestfold og Telemark Røde Kors, men som betales fullt ut av Bø Frivilligsentral. Vi har organisatorisk tilknytning til Bø og Sauherad Røde Kors, som gir et årlig tilskudd til lønn. Vi disponerer et flott hus i sentrum av Bø. Her legger vi til rette for en rekke aktiviteter, engasjerer frivillige og samarbeider med andre frivillige lag og foreninger.

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2023 © Bø Frivilligsentral (Telemark)