Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral er en frivillig organisasjon med eget årsmøte og vedtekter. Det er stor aktivitet hver dag og vi er stolte over hva vi klarer å få til!

Årsmøtepapirer


Om oss

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Vi har en daglig leder i 100 % stilling, som er ansatt i Telemark Røde Kors, men som betales fullt ut av Bø Frivilligsentral. Vi har organisatorisk tilknytning til Bø og Sauherad Røde Kors. Vi er så heldige å disponere et flott hus i sentrum av Bø. Her legger vi til rette for en rekke aktiviteter, engasjerer frivillige og samarbeider med andre frivillige lag og foreninger.

Hovedmål

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

Verdier

Vi jobber under de syv Røde Kors prinsippene: 

Humanitet - Upartiskhet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Se nærmere https://www.rodekors.no/om/bevegelsen/prinsippene/ 


Andre sentrale dokumenter for Bø Frivilligsentral

Statstilskudd for 2021 tilskuddsbrev - frivilligsentraler

Retningslinjer for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra KulturdepartementetFlere dokumenter

Meld din interesse her

Kunne du tenke deg å bli frivillig hos oss eller hjelpe til med et arrangement? Ønsker du mer informasjon om våre aktiviteter?

Kulturdepartementets retningslinjer og formål for statstilskuddet

Om oss

Her er en liten brosjyre som forteller litt om våre mål og aktiviteter

Flerbrukshus med rom for mange

Vi har lokaler for små og store møter, kurs og arrangement. Det er spesielt fint å ha barnebursdag her, med hopp og sprett i aktivitetsrommet og pølser og kaker i kafèlokalet.

Informasjon om lokalene

Alle lokalene kan møbleres etter behov. Det er praktisk kjøkken tilknyttet alle rom med profesjonell oppvaskmaskin.

Henvendelse om lokalene

Alle som skal bestille rom, må helst fylle ut skjemaet. Organisasjoner som har regelmessige møter, trenger ikke fylle ut alt. Nye leietakere bes fylle inn så mye som mulig.

Inspirasjonshefte for foresatte på Bø ungdomsskule

Foreldrearbeidsutvalget for Bø ungdomsskule (FAU Busk) har utarbeidet et lite inspirasjonshefte som har som mål å bidra til å skape et godt miljø både for elever og foreldre på Bø Ungdomsskole

Ungdomsbursdag

Vi kan nå ønske ungdom velkommen til å feire bursdagen sin her. Vi har lokaler og utstyr som passer godt til ungdom. Det må være voksne som er ansvarlige.

Lokaler for barnebursdag

Ved barnebursdager disponerer dere Kafè Anno og Kinosalen. En annen kombinasjon er Storsalen og Kinosalen. Begge deler fungerer fint for å ha mat og kaker i det ene rommet, og aktivitet i det andre.

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2022 © Bø Frivilligsentral (Telemark)