Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral (BøF) har som visjon å være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet. BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet.

Sentrale dokumenter for Bø Frivilligsentral

Styret Bø Frivilligsentral 2020_2022

Handlingsplan  2020

Budsjett bøf 2020

Årsregnskap 2019 BøF

Uttalelse regnskap 2019 EY

Årsmelding 2019 BøF

Årsmøteprotokoll BøF 2020

Vedtekter BøF

Om oss

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Bø Frivilligsentral er en selvstendig organisasjon, men har en organisatorisk tilknytning til Bø og Sauherad Røde Kors. Vi har en daglig leder i 100 % stilling, som er ansatt i Telemark Røde Kors, men som betales fullt ut av Bø Frivilligsentral. BøF disponerer et kommunalt hus, Skoghaugen, som ligger helt sentralt i Bø. Huset fylles med ulike aktiviteter hver dag og vi jobber for at det er en god møteplass for enkeltpersoner og organisasjoner.

Hovedmål

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

Verdier

Vi jobber under de syv Røde Kors prinsippene: 

Humanitet - Upartiskhet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Se nærmere https://www.rodekors.no/om/bevegelsen/prinsippene/ 


2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)