Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral (BøF) har som visjon å være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet. BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet.

Sentrale dokumenter for Bø Frivilligsentral

Statstilskudd for 2021 tilskuddsbrev - frivilligsentraler

Retningslinjer for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet


Styret Bø Frivilligsentral 2020_2022

Handlingsplan  2020

Budsjett bøf 2020

Årsregnskap 2019 BøF

Uttalelse regnskap 2019 EY

Årsmelding 2019 BøF

Årsmøteprotokoll BøF 2020

Vedtekter BøF

Om oss

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Bø Frivilligsentral er en selvstendig organisasjon, men har en organisatorisk tilknytning til Bø og Sauherad Røde Kors. Vi har en daglig leder i 100 % stilling, som er ansatt i Telemark Røde Kors, men som betales fullt ut av Bø Frivilligsentral. BøF disponerer et kommunalt hus, Skoghaugen, som ligger helt sentralt i Bø. Huset fylles med ulike aktiviteter hver dag og vi jobber for at det er en god møteplass for enkeltpersoner og organisasjoner.

Hovedmål

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

Verdier

Vi jobber under de syv Røde Kors prinsippene: 

Humanitet - Upartiskhet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Se nærmere https://www.rodekors.no/om/bevegelsen/prinsippene/ 


Flere dokumenter

Nattvandring i Bø sentrum

Vi starter med Nattvandring i Bø sentrum i høst.

Meld din interesse her

Kunne du tenke deg å bli frivillig hos oss eller hjelpe til med et arrangement? Ønsker du mer informasjon om våre aktiviteter?

Kulturdepartementets retningslinjer og formål for statstilskuddet

Om oss

Her er en liten brosjyre som forteller litt om våre mål og aktiviteter

Utleie av lokaler og utstyr

Vi har supre lokaler til utleie for møter, kurs, arrangement og aktiviteter. Vi har også utstyr til leie spesielt for arrangement i regi av frivillige organisasjoner.

Retningslinjer og informasjon for frivillige - Koronakrisen

Vi ønsker å ivareta best mulig de frivillige, samt de som får hjelp eller benytter våre tjenester og deltar på våre aktiviteter.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Påskeharen kommer!

Vi har hørt rykte om at påskeharen vil hoppe gjennom hele kommunen vår, natt til skjærtorsdag. Da kan vi forvente at haren legger igjen påskeegg på flere godt kjente stier. Vi håper mange barn og unge tar seg en tur, sammen med familien, for å prøve å finne et egg.

Best ute!

En ny og spennende turaktivitet i disse Korona-tider. Bø Frivilligsentral, i samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad ønsker å bidra til å skape aktivitet og glede. Vi har grublet på hvordan vi skulle gjøre det. Vi gjennomførte "Påskeharen kommer" i påsken, og ønsker med "Best ute!" å bygge videre på dette.

Friluftsliv for seniorer

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)