Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral er en frivillig organisasjon med eget årsmøte og vedtekter. Det er stor aktivitet hver dag og vi er stolte over hva vi klarer å få til!

Årsmøtepapirer


Om oss

Bø Frivilligsentral (BøF) ble offisielt åpnet 4.september 2000. Vi har en daglig leder i 100 % stilling, som er ansatt i Telemark Røde Kors, men som betales fullt ut av Bø Frivilligsentral. Vi har organisatorisk tilknytning til Bø og Sauherad Røde Kors. Vi er så heldige å disponere et flott hus i sentrum av Bø. Her legger vi til rette for en rekke aktiviteter, engasjerer frivillige og samarbeider med andre frivillige lag og foreninger.

Hovedmål

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

Verdier

Vi jobber under de syv Røde Kors prinsippene: 

Humanitet - Upartiskhet - Nøytralitet - Uavhengighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet

Se nærmere https://www.rodekors.no/om/bevegelsen/prinsippene/ 


Andre sentrale dokumenter for Bø Frivilligsentral

Statstilskudd for 2021 tilskuddsbrev - frivilligsentraler

Retningslinjer for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra KulturdepartementetKontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)