Praktisk hjelp til eldre og uføre

Har du lyst å hjelpe noen? Bø Frivilligsentral vil gjerne hjelpe hvis vi kan! Vi kan hvis vi har frivillige som er villig til å stille opp. Bli frivillig, og gi litt av din tid til andre!

Hva kan du få hjelp til?
Praktiske lette hverdagsutfordringer (oppgaver inntill 2 timer). I utgangspunktet gjelder det ikke renhold. 

Snømåking, gressklipping, bære inn ved, flytte på ting, handle og andre enkle, konkrete oppgaver

Hvem hjelper?
Frivillige som har lyst til å stille opp.Det er derfor aldri en garanti for at vi kan hjelpe. Der vi ikke har frivillige til å gjøre jobben, kan vi videre formidle til andre instanser. 

Koster det noe?
I utgangspunktet er den hjelpen vi formidler gratis. Du må betale reelle utgifter som den frivillige har, som for eksempel kjøreutgifter. Frivillighet er basert på interesse og engasjement. Det er hyggelig å bli satt pris på. 


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2023 © Bø Frivilligsentral (Telemark)