Henvendelse om lokalene

Alle som skal bestille rom, må helst fylle ut skjemaet. Organisasjoner som har regelmessige møter, trenger ikke fylle ut alt. Nye leietakere bes fylle inn så mye som mulig.

For generell henvendelse, send mail til bo.frivillig@redcross.no.

Vennligst skriv både fornavn og etternavn
Vær nøye med å skrive riktig. Gjelder spesielt hvis du er ny leietaker.
Her noterer du datoen for møtet/arrangementet
Her noterer du klokkeslettet for møtet/arrangementet

Fylles ut av organisasjoner som skal leie

Gjelder hvis det er ny organisasjon som ønsker å leie her
Vennligst vær nøye med å skrive riktig. Kun hvis det er en annen enn den overfor
Send


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2022 © Bø Frivilligsentral (Telemark)