Om oss

Bø Frivilligsentral

Bø Kommune fikk høsten 2014 innvilget søknad fra Kulturdepartementet for etablering av Bø Frivilligsentral. Sentralen ble etablert i desember samme år med lokal forankring og delfinansiering gjennom Bø kommune. Sentralen får et statlig tilskudd gjennom Kulturdepartementet som for 2015 er på kr. 310.000 kroner. 

Organisering

Bø Frivilligsentral er heleid av Bø Kommune. Formannskapets medlemmer er årsmøte i sentralen. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Daglig leder ivaretar den daglige ledelse av sentralen etter de retningslinjer, vedtak og pålegg som styret fastsetter. Daglig leder er plassert administrativt og organisatorisk under kultursjefen. Regnskap og revisjon for sentralen ivaretas av kommunens administrasjon.2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)