Retningslinjer og informasjon for frivillige - Koronakrisen

Vi ønsker å ivareta best mulig de frivillige, samt de som får hjelp eller benytter våre tjenester og deltar på våre aktiviteter.

Takk for at du vil være frivillig! Vær varsom. Les informasjon som er her. 

Veileder for smittevern i Røde Kors aktivitet (kopi)

Video om Koronavirus utarbeidet av Norges Røde Kors

E-læringskurs om håndhygiene

Videosnutt fra Folkehelseinstituttet

Les Koronavettregler - tiltak for å forebygge smitte, utarbeidet av Røde Kors


Praktisk hjelp

Praktisk hjelp Korona. Veiledning for den frivillige. Lokalt tilpasset for Bø og Sauherad

Nasjonale retningslinjer for frivillige organisasjoner som bistår med utlevering av nødvendige husholdningsartikler 

TelefonVenn 

Veileder TelefonVenn. Lokalt tilpasset for Bø og Sauherad
Retningslinjer for digital kontakt besøkstjeneste. Utarbeidet av Røde Kors


Alle som utfører frivillig oppdrag i regi av Bø Frivilligsentral, Sauherad Frivilligsentral og Bø og Sauherad Røde Kors, må signere taushetserklæring. Vanligvis gjør vi dette under første samtale. I spesielle situasjoner, sendes den på e-post til bo.frivillig@redcross.no eller postlegges.
Vi har vanligvis møter med nye frivillige. Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk, er det fint om nye frivillige fyller inn registreringsskjemaet og sender inn til oss.

Etikk-og taushetserklæring 

Registreringsskjema frivillige BEREDSKAP KORONA
Dette skjemaet benyttes KUN ifb denne aksjonen. Du vil ikke binde deg til noe annet


Dersom kommunens ledelse kontakter oss og ber om bistand, vil vi gjerne bistå så langt vi kan, innenfor våre tilgjengelige ressurser. 


Kommunikasjon via Teams
Vi kan ha samtaler via Microsoft Teams. Last ned appen.
Røde Kors har laget veiledning for Teams - Hva er Microsoft Teams?
Hvordan bli med i et Teams-møte


Forsikring
Vi har egen forsikring for de frivillige som er i aktivitet. Vi er ikke en medlemsbasert organisasjon, men registrerer de frivillige i eget system. 

Generell informasjon frivillig aktivitet
Informasjon om hvordan lokalforening kan fylle rollen som støtteaktør til myndighetene 

Verktøykasse støtteaktør for myndighetene 

Helsedirektoratet - samarbeid med frivilligeFlere dokumenter

Nattvandring i Bø sentrum

Vi starter med Nattvandring i Bø sentrum i høst.

Meld din interesse her

Kunne du tenke deg å bli frivillig hos oss eller hjelpe til med et arrangement? Ønsker du mer informasjon om våre aktiviteter?

Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral er en frivillig organisasjon med eget årsmøte og vedtekter. Det er stor aktivitet hver dag og vi er stolte over hva vi klarer å få til!

Kulturdepartementets retningslinjer og formål for statstilskuddet

Om oss

Her er en liten brosjyre som forteller litt om våre mål og aktiviteter

Utleie av lokaler og utstyr

Vi har supre lokaler til utleie for møter, kurs, arrangement og aktiviteter. Vi har også utstyr til leie spesielt for arrangement i regi av frivillige organisasjoner.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Påskeharen kommer!

Vi har hørt rykte om at påskeharen vil hoppe gjennom hele kommunen vår, natt til skjærtorsdag. Da kan vi forvente at haren legger igjen påskeegg på flere godt kjente stier. Vi håper mange barn og unge tar seg en tur, sammen med familien, for å prøve å finne et egg.

Best ute!

En ny og spennende turaktivitet i disse Korona-tider. Bø Frivilligsentral, i samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad ønsker å bidra til å skape aktivitet og glede. Vi har grublet på hvordan vi skulle gjøre det. Vi gjennomførte "Påskeharen kommer" i påsken, og ønsker med "Best ute!" å bygge videre på dette.

Friluftsliv for seniorer

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)