Retningslinjer og informasjon for frivillige - Koronakrisen

Vi ønsker å ivareta best mulig de frivillige, samt de som får hjelp eller benytter våre tjenester og deltar på våre aktiviteter.

Takk for at du vil være frivillig! Vær varsom. Les informasjon som er her. 

Veileder for smittevern i Røde Kors aktivitet (kopi)

Video om Koronavirus utarbeidet av Norges Røde Kors

E-læringskurs om håndhygiene

Videosnutt fra Folkehelseinstituttet

Les Koronavettregler - tiltak for å forebygge smitte, utarbeidet av Røde Kors


Praktisk hjelp

Praktisk hjelp Korona. Veiledning for den frivillige. Lokalt tilpasset for Bø og Sauherad

Nasjonale retningslinjer for frivillige organisasjoner som bistår med utlevering av nødvendige husholdningsartikler 

TelefonVenn 

Veileder TelefonVenn. Lokalt tilpasset for Bø og Sauherad
Retningslinjer for digital kontakt besøkstjeneste. Utarbeidet av Røde Kors


Alle som utfører frivillig oppdrag i regi av Bø Frivilligsentral, Sauherad Frivilligsentral og Bø og Sauherad Røde Kors, må signere taushetserklæring. Vanligvis gjør vi dette under første samtale. I spesielle situasjoner, sendes den på e-post til bo.frivillig@redcross.no eller postlegges.
Vi har vanligvis møter med nye frivillige. Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk, er det fint om nye frivillige fyller inn registreringsskjemaet og sender inn til oss.

Etikk-og taushetserklæring 

Registreringsskjema frivillige BEREDSKAP KORONA
Dette skjemaet benyttes KUN ifb denne aksjonen. Du vil ikke binde deg til noe annet


Dersom kommunens ledelse kontakter oss og ber om bistand, vil vi gjerne bistå så langt vi kan, innenfor våre tilgjengelige ressurser. 


Kommunikasjon via Teams
Vi kan ha samtaler via Microsoft Teams. Last ned appen.
Røde Kors har laget veiledning for Teams - Hva er Microsoft Teams?
Hvordan bli med i et Teams-møte


Forsikring
Vi har egen forsikring for de frivillige som er i aktivitet. Vi er ikke en medlemsbasert organisasjon, men registrerer de frivillige i eget system. 

Generell informasjon frivillig aktivitet
Informasjon om hvordan lokalforening kan fylle rollen som støtteaktør til myndighetene 

Verktøykasse støtteaktør for myndighetene 

Helsedirektoratet - samarbeid med frivilligeKontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)