Tirsdag 18 Juni
kl. 13:15 - 15:30 Etter skoletid Bø Frivilligsentral - Kinosalen, Kafé Anno
"Etter skoletid" er en møteplass for barn i 5.-7.klasse. Her kan barna komme etter skolen og gjøre lekser, spise mat og være aktive sammen med venner.

Barn i 5. og 6. klasse har tirsdager kl 14.00-15.30

Barn i 7. klasse har onsdager kl 14.00-15.30

Barna får med seg et informasjonsbrev. Det koster minimum kr 50,- for hele skoleåret. Vi setter pris på alle bidrag utover dette. 

Infobrev etter skoletid høsten 2019 5 6 klasse

Infobrev etter skoletid høsten 2019 7 klasse

Bø Frivilligsentral (BøF) har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å tilrettelegge for en møteplass for barn og unge. Vi tilbyr gratis lunch og har en rekke aktiviteter. Vi arrangerer utfordrende konkurranser hver gang, som gir alle en mulighet til å bli en vinner. Vi er helt avhengig av frivillig engasjement for å skape en god møteplass for barna. 

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)