Onsdag 21 August
kl. 14:00 - 16:00 "Etter skoletid" BøF
Vi har åpent hus for 7.klasse. Det vil være bevertning som avhenger av hva vi får fra Kiwi og hvem som vi har som frivillige. Vi har dialog med barna hva de kunne tenke seg at "Etter skoletid " skal inneholde.

Et av prosjektene er å skaffe sesongkort til Bø Sommarland.


2019 © Bø Frivilligsentral (Telemark)