Tirsdag 26 Mai
kl. 14:00 - 15:30 "Etter skoletid" 7. klasse BøF
Vi har åpent hus for 7.klasse. Barna får et sted å boltre seg med venner. De får servert mat og har fint plass til å gjøre lekser

Et av prosjektene er å skaffe sesongkort til Bø Sommarland. Dette har vært et spleiselag mellom private aktører, næringsliv og tilskuddsordninger. I 2019 delte vi ut 70 sesongkort. Vi skal jobbe for å få dette til i 2020 også. 


2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)