Branninstruks

Denne må leses og signeres av alle som benytter lokalene på Bø Frivilligsentral til møter og arrangement.


Branninstruks for

Bø Frivilligsentral
Stasjonsvegen 4, 3800 Bø

Brannalarmen er direktekoblet til brannvesenet – 110

Gjør deg kjent med hvor førstehjelpsutstyr, brannslukningsutstyr og nødutganger er. 

Ved brann/alarm

  • Alle samles ved Fretex-containeren på parkeringsplassen
  • De som benytter lokalene har ansvar for å vite hvor mange som er på hvert møte, og har ansvar for å kjenne til rømningsveier. Rømningsveiene er opplyst med lys
  • Rømningsveier må IKKE sperres
  • Dersom det er funksjonshemmede, må det være en person som er ansvarlig for å få denne personen ut.
  • Ved alarm, ring 110 

Den ansvarlige for møtet, skal signere for å ha lest instruksen

Send


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2022 © Bø Frivilligsentral (Telemark)