Utleie av lokaler og utstyr

Vi har supre lokaler til utleie for møter, kurs, arrangement og aktiviteter. Vi har også utstyr til leie spesielt for arrangement i regi av frivillige organisasjoner.

Utstyr og lokaler til utleie

Vi gjør nærmere avtale om møte i forkant av arrangementet. 

Når dere kommer for å kvittere ut nøkler, vil vi gå igjennom rutiner. Flott om du leser ordensreglene og branninstruksen i forkant! Du må skrive under på branninstruksen når du kommer. Vi har en nøkkelboks som du putter nøklene inn etter endt møte/arrangement. Se nærmere informasjon i ordensregler utleie. 

Lokaler for barnebursdag
Regler oppblåsbar sklie

Egenerklæring sklia utleie - må skrives under ved utlevering av nøkler


Branninstruks - må leses!

Ordensregler utleieFlere dokumenter

Meld din interesse her

Kunne du tenke deg å bli frivillig hos oss eller hjelpe til med et arrangement? Ønsker du mer informasjon om våre aktiviteter?

Styrende dokumenter

Bø Frivilligsentral (BøF) har som visjon å være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet. BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet.

Kulturdepartementets retningslinjer og formål for statstilskuddet

Om oss

Her er en liten brosjyre som forteller litt om våre mål og aktiviteter

Retningslinjer og informasjon for frivillige - Koronakrisen

Vi ønsker å ivareta best mulig de frivillige, samt de som får hjelp eller benytter våre tjenester og deltar på våre aktiviteter.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Påskeharen kommer!

Vi har hørt rykte om at påskeharen vil hoppe gjennom hele kommunen vår, natt til skjærtorsdag. Da kan vi forvente at haren legger igjen påskeegg på flere godt kjente stier. Vi håper mange barn og unge tar seg en tur, sammen med familien, for å prøve å finne et egg.

Best ute!

En ny og spennende turaktivitet i disse Korona-tider. Bø Frivilligsentral, i samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad ønsker å bidra til å skape aktivitet og glede. Vi har grublet på hvordan vi skulle gjøre det. Vi gjennomførte "Påskeharen kommer" i påsken, og ønsker med "Best ute!" å bygge videre på dette.

Friluftsliv for seniorer

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)