Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen!

Vi fikk et inspirerende svar fra Gjensidigestiftelsen om at de innvilget vår prosjektsøknad «Trygg og robust møteplass»

Gjensidigestiftelsen innvilget hele søknadsbeløpet på kr 157.400,-

Målet med prosjektetVi har i dag møteplass som er svært populære blant barn og unge. Det er godt tilrettelagt, men altfor sårbart når det gjelder frivillige. Vi ønsker sette fokus på dette arbeidet og gjøre oss mer robuste. Vi håper å rekruttere nye frivillige og ta vare på de vi har på en god måte. Vi trenger støtte til tiltak som motiverer, skaper trivsel og tilhørighet. Vi ønsker gi de frivillige mer anerkjennelse og kunne tilby noe som gir de frivillige noe tilbake, som klær, kurs og arrangement.

Her er en liten bukett av våre frivillige som stått på i 2022Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2024 © Bø Frivilligsentral (Telemark)