BUA Bø har sommeråpent

Vi ønsker å kjøpe inn sommerutstyr og gjøre BUA Bø tilgjengelig i hele sommer.

BUA Bø 


Åpent på tirsdager kl 14.00-18.00 i hele sommer. 

Kontakttelefon 940 34 951

Tiltaket er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)