Et møtested for barn og unge

Vi ønsker jo å ha et hus som er til glede for barn og unge! Vi søker i disse dager om midler, slik at vi kan tilby en møteplass som er gratis og tilgjengelig for barn i 5.-7. klasse, samt ungdom fra 13-15 år.

For barna i 5.-7. klasse: 
Vi har jo i flere år hatt møteplass for barn på "Etter skoletid". Dette tilbudet har vært støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  Det flotte med dette, er at det vil dekke driftsutgiftene til prosjektet. Vi ble desverre ikke prioritert i år, så da har vi ingen midler til å drive tilbudet.Det er utfordrende å finne tilskuddsordninger som støtter drift, slik at vi må jobbe videre med dette. 

For ungdommen:
Vi sender nå søknader om støtte fra blant annet Gjensidigestiftelsen på tilskuddsordningen "Et sted å henge", samt Sparebankstiftelsen DNB og andre plasser. Vi har fått utbedret lokalene men det gjenstår fremdeles en god del, for at det skal kunne være et topp sted for ungdom. 

Vi trenger å oppgradere gulvet, på lik linje som i Kinosalen. Det er idag et mørkt flisgulv som er gammelt og vanskelig å holde rent. Samtidig trenger vi lyddempende dekor på vegger, slik at innemiljøet blir best mulig. 

Vi håper vi får skrevet gode søknader og krysser fingrene for å lykkes ! 

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)