Gledelig tilskudd!

Vi har fått støtte til prosjektet "20-års jubileum for Bø Frivilligsentral"! Vi søkte Sparebankstiftelsen DnB og Telemarksavisa/Amedia om fornying av interiør og møbler til møteplassen for barn og unge.

En stor takk til Sparebankstiftelsen DnB, som er en sterk støttespiller for lokale, frivillige prosjekter. Vi fikk kr 80.000 til  å gjøre lokalene for barn og unge enda triveligere. De bidrar sterkt med å bevarer ildsjelene og det frivillige engasjementet! 

I tillegg må vi takke Telemarksavisa og lokalavisenes tilskuddsordning Amediasom gav oss et tilskudd på kr 20.000 til samme prosjekt! 

Det er gøy å jobbe med prosjekter og når vi får god hjelp til å komme i mål!Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2024 © Bø Frivilligsentral (Telemark)