Hjelpeoppdrag - forebygge Koronavirus

Hjelp til enkeltpersoner - tiltak for å hindre smitte av Koronavirus. Etter et initiativ fra Bærekraftig Liv i Bø, har vi satt igang med å rekruttere frivillige som kan stille opp hvis noen har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Frivilligsentralene i Bø og Sauherad jobber sammen om dette tiltaket.

Vi kan bidra ved å hjelpe enkeltpersoner med praktiske ting som å handle varer, hente medisiner etc. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med Bø Frivilligsentral på tlf. 909 63 587. 

Har du anledning til å stille opp i vår beredskapsliste for praktisk hjelp?  Ditt frivillige engasjement vil i utgangspunktet vare til den perioden som Koronaviruset er en trussel for samfunnet. 

Bli frivillig - fyll ut dette skjemaet, eller send sms til 909 63 587

Send

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det. Alle kan bidra til å stoppe spredningen. Ref https://helsenorge.no/koronavirus 

De som henvendelser seg til oss, vil informere om det gjelder handling for personer som er i karantene/isolasjon for at de selv har symptomer, eller om det er fordi pårørende som pleier å handle for dem er i karantene/isolasjon. Om personen selv har symptomer så bør i tilfelle handleliste ringes inn, unngå å håndtere penger og sette varene på trappa.

Bø og Sauherad Røde Kors har omsorgsgruppe og hjelpekorps. De vil komme med sine initiativ når kommune og andre melder inn behov som retter seg mot deres aktiviteter. 

Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2021 © Bø Frivilligsentral (Telemark)