Sommerglede for barn og unge

Jippii!! Vi kan heldigvis i år igjen kunne tilby sesongkort til Bø Sommarland for barn og unge! Dette er takket være innvilget tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Telemark Røde Kors, og en god posjon flaks. :-)

Vi fikk kr 30.000 fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Sesongkort Bø Sommarland". 

Da vi fikk inn lister fra Helsestasjon i Bø og NAV, var behovet større enn vi hadde midler til. Vi søkte Telemark Røde Kors og fikk umiddelbart svar og kr 20.000 ekstra! Dermed kan vi gi enda flere barn og unge noe å glede seg til i sommer! 

Takk til Bø Sommarland som gir god rabatt til oss! 

I år var det lenge usikkert om vi kunne klare det, da vi ikke fikk innvilget tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BuFdir). Men vi gav ikke opp og sendte nye søknader. Målet var å få 70 sesongkort og dette har vi klart!

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)