Spleis for driftsstøtte

Vi har startet innsamlingen «Hjelp oss med å holde hodet over strømmen!» på Spleis. For at den skal lykkes trenger jeg litt hjelp av deg. Kan dere hjelpe oss med å dele innsamlingen? spleis.no/bøfrivillig

Alle pengene går til driftsstøtte slik at vi kan opprettholde gratis tilbud for barn og unge og andre lavterskeltilbud.

Vi trenger støtte til å kunne opprettholde våre aktiviteter for barn, unge, funksjonshemmede og eldre. Ikke minst for alle som ønsker å benytte våre lokaler!

Bø Frivilligsentral har fått en markant prisøkning på strømmen i 2023! Våre strømkostnader er blitt cirka 4 ganger så høye, sammenlignet med alle tidligere år. Vi har hatt en gunstig strømavtale frem til 2022, men nå ble desverre avtalen fornyet. Vi vil få strømkostnader på over kr 410.000 pr år, i motsetning til kr 110.000 pr år. Vi kan få strømstøtte fra det offentlige, men dette er usikkert, samtidig som det ikke vil dekke på langt nær det vi trenger. 


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2023 © Bø Frivilligsentral (Telemark)