Spleis for "Etter skoletid"

Vi har opprettet en spleis for å få driftsmidler til "Etter skoletid". Her kan alle bidra litt for å gi barn et møtested etter skolen.

Støtt spleisen for "Etter skoletid"

Lions Club i Bø har gitt kr 25.000, i tillegg til at vi har pr nå fått kr 6.475. 

Nikolai 11 år: "Jeg elsker å være på "Frivillig"! Her kan jeg møte venner og ha det gøy etter skolen, før jeg går direkte videre til Kulturskolen. Her får jeg mat og trenger ikke gå helt opp til Breisås, for så å gå ned igjen. Det er mye bedre å være litt sammen med venner. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal til "Frivillig"."

Bakgrunn:

Det har vært i snitt 45 barn hver tirsdag og 25 barn hver onsdag på "Etter skoletid". Bø Frivilligsentral har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i flere år til drift av "Etter skoletid". Dette er søknad som går via kommunen. I år ble ikke vår søknad prioritert, som gjorde våre sjanser for å få tilskudd minimale. Vi har supre lokaler klare for barna, men ikke midler til å kjøpe mat og drifte tilbudet. Tilbudet har kostet kun kr 50,- pr skoleår. De reelle utgiftene for "Etter skoletid" er kr 22.000 pr måned. Det er BøF som har alle driftsutgiftene på huset, inklusiv lønn til daglig leder og renholder m.m. Det er frivillige som lager mat og passer på, men tilbudet koster allikevel. 

Vi vil søke ulike tilskuddsordninger og jobbe videre med dette!

2020 © Bø Frivilligsentral (Telemark)