Tilskudd fra Bufdir til BUA i Bø!

Vi fikk et viktig tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på kr 161.000 til støtte for BUA i Bø i 2022.

Dette gir oss i allefall et grunnlag for å få etablere oss i nye lokaler med nyansatt medarbeider. Nå er jobben å få med flere samarbeidspartnere som kan bidra med å støtte driften videre. 

Audun Bjørnfell jobber nå i BUA og skal jobbe med å få utstyrsbanken godt etablert. 


Kontakt

Stasjonsvegen 4
3800 Bø i Telemark

Organisasjonsnummer
982363667

Sosiale media

2024 © Bø Frivilligsentral (Telemark)